KOMUNIKAT NR 1/ 2021 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU Z DNIA 20.01.2021

KOMUNIKAT NR 1/ 2021 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU
Z DNIA 20.01.2021 r

w sprawie: zasad wyboru tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej
przeznaczonej do realizacji w roku akademickim 2021/ 2022

UWAGA

Studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich kierunku: farmacja i analityka medyczna, I roku studiów drugiego stopnia kierunków: kosmetologia i biotechnologia medyczna oraz II roku studiów pierwszego stopnia kierunków: kosmetologia i biotechnologia medyczna Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprzejmie informuje o zasadach wyboru tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej przeznaczonej do realizacji w roku akademickim 2021/ 2022:

  1.  Student za pomocą poczty elektronicznej w domenie studenckiej @365.sum.edu.pl, kontaktuje się z Promotorem na danej Jednostce Organizacyjnej i ustala wybór tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej. Student może wybrać tylko jeden temat pracy dyplomowej.
  2. Student po uzgodnieniu tematu, przesyła do wybranego Promotora, pobrane ze strony Wydziału „Skierowanie do realizacji pracy dyplomowej” (ścieżka dostępu: Student – Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu – druki do pobrania)
  3. Promotor potwierdza wybór tematu pracy przez danego Studenta składając na „Skierowanie do realizacji pracy dyplomowej” podpis cyfrowy i odsyła Studentowi na podanego e-maila w domenie @365.sum.edu.pl
  4. Student, po otrzymaniu podpisanego przez Promotora podpisem cyfrowym skierowania, dokonuje w Wirtualnym Dziekanacie wyboru tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej i przesyła drogą mailową podpisany przez Promotora wniosek do Dziekanatu w terminie: od 27.01.2021 r do 03.02.2021 r.

W przypadku braku zapisu studentów na prace dyplomowe w pierwszej turze zapisów, studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej w drugiej turze, z niewybranych i dostępnych tematów prac licencjackich/ magisterskich w terminie od 08.02.2021 r. do 10.02.2021 r.

UWAGA!
Zapis studenta na więcej niż jedną pracę dyplomową lub zapis bez uzgodnienia z promotorem, skutkuje anulowaniem zapisu i losowym doborem tematu z pozostałych tematów prac dyplomowych.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
Dziekan
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach