herb SUM

Komunikat w sprawie wsparcia finansowego dla studentów – informator Ministra Edukacji i Nauki

Studenci!
zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania (w załączeniu).

Załączniki:
Broszura – wsparcie finansowe dla studentów – informator