komunikat

Ważne – przypominamy o obowiązkowym szkoleniu BHP

Przypominamy :

Uwaga Studenci WNF w Sosnowcu, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli studia, mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie elearningowej.

W/w szkolenia dotyczą n/w grup:

– studentów I i II stopnia
– studentów jednolitych studiów magisterskich
– studentów studiów podyplomowych
– doktorantów.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

Zapoznania się z prezentacją
Rozwiązania testu
Zatwierdzenie oświadczenia

UWAGA :
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można uzupełnić

do 15 stycznia 2021 r.

z poważaniem

mgr Joanna Nowak
Starszy Inspektor BHP SUM w Katowicach
tel. 514 953 929