Plakat Służby Więziennej w Poznaniu

Wolne stanowiska pracy – Areszt Śledczy w Poznaniu

Obecnie Areszt Śledczy w Poznaniu posiada następujące wolne stanowiska pracy:

– młodszy pielęgniarz/młodsza pielęgniarka
– młodszy ratownik medyczny
– młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan kpt. Paweł Świetlik, Specjalista Działu Kadr i Płac Aresztu Śledczego w Poznaniu (tel.61-8568-322, e-mail: )

daad polska - logo

STYPENDIA NIEMIECKIEJ CENTRALI WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD)

Informujemy, że studenci, absolwenci, doktoranci oraz naukowcy SUM w Katowicach mają możliwość skorzystania z oferty stypendialnej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. W centrum działalności DAAD znajduje się wspieranie wybitnych studentów i naukowców. Zakres działalności związany jest również z angażowaniem się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspieraniem inicjatywy promującej język niemiecki za granicą, współpracą z państwami rozwijającymi się oraz doradztwem względem głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

W ofercie stypendialnej na rok akademicki 2021/2022 znalazły się stypendia dla studentów i absolwentów, doktorantów i młodych naukowców, naukowców i nauczycieli akademickich oraz dla byłych stypendystów.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych pod adresem:
www.daad.pl
www.facebook.com/daadpolska

logo Uniwersytetu SUM

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA DLA STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/SPORTOWE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia RP ponownie opublikował szczegóły przyznawania stypendium dla studentów o znaczących osiągnięciach naukowych/sportowych w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. 2019 poz. 1600), Rektorzy uczelni medycznych mogą składać do dnia 31 października 2020 r. wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami bądź znaczącymi osiągnięcia sportowymi.

Liczba stypendiów możliwych do przyznania w 2020 r. dla uczelni wyższych wynosi 50.

Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni zapoznać się z warunkami otrzymania stypendium, dostępnymi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe-na-rok-akademicki-20202021 oraz złożyć go w terminie podanym przez właściwy Dziekanat wraz z niżej załączonym oświadczeniem.

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/attachment/aac13e0c-0beb-459e-b04d-c0cf7965dbdf
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/db02d166-b939-4f69-96af-40d44fcfef52

komunikat

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni

Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Szczegółowe wytyczne zostały określone w „Zasadach organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów i innych form kształcenia od dnia 01.10.2020 r.”, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi Zasadami określającymi organizację i prowadzenie zajęć, w tym wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz innych zajęć na studiach podyplomowych, a także na kursach i szkoleniach. W przypadku pytań prosimy je kierować bezpośrednio na adres mailowy: 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

komunikat o drugim naborze na studia

Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne

Ogłaszamy II nabór

studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu na kierunki:

 • Dietetyka
 • Zdrowie publiczne
 • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym 

Drugi nabór rekrutacyjny zaplanowano w następujących terminach:

 • rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 02-16.09.2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej w dniu 17.09.2020 r. o godz.14.00
 • przyjmowanie dokumentów w dniach 18 – 22.09.2020 r.

Studia jednolite niestacjonarne magisterskie w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach na kierunku:

 • Fizjoterapia 

Drugi nabór rekrutacyjny zaplanowano w następujących terminach:

 • rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 03-16.09.2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej w dniu 17.09.2020 r. o godz.13.00
 • przyjmowanie dokumentów w dniach 18 – 21.09.2020 r.

Studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach na kierunkach:

 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo

Drugi nabór rekrutacyjny zaplanowano w następujących terminach:

 • rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 08-18.09.2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej w dniu 21.09.2020 r. o godz.13.00
 • przyjmowanie dokumentów w dniach 22-23.09.2020 r.

Studia jednolite magisterskie stacjonarne w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu na kierunku:

 • Analityka medyczna

Drugi nabór rekrutacyjny zaplanowano w następujących terminach:

 • rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 04-25.09.2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej w dniu 28.09.2020 r. o godz.13.00
 • przyjmowanie dokumentów w dniach 29 – 30.09.2020 r.

 

 • Biotechnologia medyczna

Drugi nabór rekrutacyjny zaplanowano w następujących terminach:

 • rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 08-25.09.2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej w dniu 28.09.2020 r. o godz.13.00
 • przyjmowanie dokumentów w dniach 29 – 30.09.2020 r.

Studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu na kierunku:

 • Ratownictwo medyczne

Drugi nabór rekrutacyjny zaplanowano w następujących terminach:

 • rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach 10-24.09.2020 r.
 • ogłoszenie listy rankingowej w dniu 25.09.2020 r. o godz.12.00
 • przyjmowanie dokumentów w dniach 28 – 30.09.2020 r.

więcej na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl